2. A před koncem školního roku

Na začátku června se žáci třídy 2. A zúčastnili výuky na dopravním hřišti. I když jim počasí nepřálo tolik jako loni, jízda na kole a tříkolce se všem líbila. Děti se učily jezdit podle dopravních značek a pravidel. Sami ještě na silnici bez doprovodu dospělého nemohou, ale už teď se potřebují učit jezdit na kole bezpečně a správně.

I školní výlet do Třeboně se dne 7. června druhákům vydařil. Dětem se za necelou hodinu podařilo uskutečnit  CESTU KOLEM SVĚTA.

Všem se líbilo i v DOMĚ PŘÍRODY, ve kterém si prohlédly velké množství zvířat a přírodnin. Před cestou domů se osvěžily zmrzlinou a nakoupily drobné upomínkové předměty.

(A na závěr ukázka výtvarných prací žáků.)