Pracovní doba v době prázdnin

Pracovní doba ve škole je každé pondělí od 8.00 hod. do 13. 00 hod.

Vzhledem k výměně oken a tím spojeným přemístěním sekretariátu, bude přístup do školy a do sekretariátu školy možný pouze po telefonickém kontaktu. Ten bude možný během prázdnin pouze na telefonním čísle: 603298722, a to v pondělí do 13,00 hodin.

Tento kontakt platí i pro vstup do budovy školy během letních prázdnin – zvonky ve vestibulu školy nebudou funkční.

0

Konec školního roku – vysvědčení!!!

Dnes se po dlouhé době sešly všechny děti ve svých třídách, aby si převzaly vysvědčení za pololetí, které proběhlo zcela netradičně – u některých distančně v domácích podmínkách.

Přejeme všem našim žákům i vyučujícím krásné prázdniny a dovolenou, děkujeme jim za vykonanou práci a věříme, že se v září setkáme všichni opět v normálních podmínkách.

0

Předání vysvědčení 9. ročníkům

9. ročníky dostaly vysvědčení netradičně na 3. nádvoří našeho zámku. Z důvodu karanténních opatření jsme nemohli  předat vysvědčení ve škole, nebo v jiném zařízení. Zvolili jsme tedy předání na volném prostranství na 3. nádvoří našeho zámku, což nám umožnil pan kastelán Mgr. Mikeš, kterému touto cestou děkujeme. 

Celý akt předání vysvědčení se zdařil, dokonce nám nepršelo. Atmosféra byla příjemná. Krásné prostředí zámku dodalo sváteční atmosféru, takže podobným způsobem bychom chtěli pokračovat i v dalších letech.

Přejeme všem našim “deváťákům” šťastné vykročení do života!!!!

0

Závěr školního roku – vydávání vysvědčení

 Dle vyhlášení MŠMT bude umožněno vydávat vysvědčení od 23. 6. 2020 celé třídě najednou.

Třídy 1. stupně nastupují tak, jak doposud – třídy A v 7. 45 hod., třídy B v 7. 50 hod. Před školou si je vyzvedne TU (upozorňujeme, že ve škole jsou stále povinné roušky a děti, které se neúčastnily výuky ve škole musí s sebou mít čestné prohlášení o bezinfekčnosti ).

příloha_čestné_prohlášení

Třídy 2. stupně si před školou vyzvednou TU v 8. 00 hod. 

Všichni se těšíme na setkání tříd po dlouhé době :-).

0

2. stupeň ve výuce

Naše 8. třídy nastoupily do školy. Pro ostatní ročníky 2. stupně zůstává nadále prioritní distanční výuka. 

Osmáci mají 2 x týdně možnost konzultací z matematiky a českého jazyka. V daných hodinách se věnují zejména látce zadávané jako domácí přípravu pro distanční výuku a procvičování látky.

Důležité je, že měli možnost se opět setkat – i když nepřišli všichni.

0

Setkání zákonných zástupců žáků budoucích 1. tříd

Vážení rodiče, dovolujeme si pozvat Vás na setkání zákonných zástupců budoucích 1. tříd, které se uskuteční příští čtvrtek 11. 6. 2020 ve 14.00 hod. v prostorách školní jídelny naší školy.

Vzhledem k stávající situaci a hygienickým podmínkám stanoveným pro provoz škol Vás žádáme o návštěvu pouze 1 zákonného zástupce. Na schůzce obdržíte informace o potřebných pomůckách pro 1. třídu, budete informováni o provozu školní družiny a školní jídelny.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

0