Výzva rodičům ke spolupráci při zajištění online výuky

Na základě podkladů získaných z online výuky a informací vyučujících za první pololetí školního roku 2020/2021 jsme zjistili, že ne všichni žáci se řádně účastní online výuky. Jedním z důvodů je připojení do online hodin přes webkamery a jejich případné vypínání během výuky.

Proto Vás žádáme, pokud je to možné, o zajištění funkčních webkamer a mikrofonů pro Vaše děti za účelem efektivního průběhu online výuky. Pro kvalitní realizaci online výuky, především matematiky a jazyků, je nezbytný kontakt vyučujícího s žákem, který je možný v této složité době realizovat právě přes zapnutou webkameru. Bohužel ne všichni žáci tuto možnost mají (nebo ji využívají) a škola nemá možnost webkamery (na rozdíl od notebooků) pro potřebné žáky zajistit.

Věřím, že se nám společně i ve druhém pololetí podaří zajistit odpovídající podmínky pro kvalitní online výuku.

Pro zlepšení a zjednodušení naší vzájemné komunikace budeme využívat platformu Komens v Bakalářích – ve webové aplikaci. Je to zjednodušený komunikační kanál, kde můžete bez vyhledávání emailů zkontaktovat vyučující svých dětí i vedení školy. Věnujte mu prosím pozornost.

Tímto Vám za žáky i vyučující děkuji

                                                                                                Ing. Luděk Možíš

                                                                                                Ředitel školy

0

Děti 1. a 2. tříd dostaly vysvědčení

Nikdo z nás nečekal, že pololetní vysvědčení budeme moci v tomto školním roce fyzicky předat pouze žákům 1. a 2. tříd. Ostatní žáci si své hodnocení mohli prohlédnout ve webové aplikaci Bakalářů. V papírové podobě dostanou vysvědčení až po návratu do školy.

I přesto byl dnešní den sváteční. Přejeme všem našim žákům, aby se mohli co nejdříve vrátit do školních lavic a prožívat obyčejné školní radosti i starosti.

0

Informace pro rodiče – pololetní klasifikace

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že žáci stále zůstávají na distanční výuce, neobdrží tradiční výpis z vysvědčení ke dni 28. 1. 2021. Tiskopis obdrží po návratu do školy.

Hodnocení svého dítěte uvidíte prostřednictvím webové aplikace Bakalářů. Jejich pololetní hodnocení Vám zpřístupníme 28. 1. 2021. V přiloženém návodu naleznete, jakým způsobem je ve webové aplikaci naleznete. K dnešnímu dni jsme uzavřeli náhled i do průběžné klasifikace, abychom mohli známky uzavřít.

Věříme, že další vysvědčení budeme dětem předávat slavnostně – tak jak se má.

bakalari-pololetni-hodnoceni

+2

První letošní sněhuláci ve školní družině

Štědré sněhové nadílky využily děti ze školní družiny k dovádění ve sněhu a stavění sněhuláků. 

Autor: I. Horalová                

                                                     

0

Předvánoční čas u prvňáčků

Prvňáčci trávili předvánoční čas nejen učením. Celý prosinec dodržovali vánoční tradice – ve svých třídách otvírali okénka v adventním kalendáři, postupně se seznamovali s vánočními tradicemi ve formě Vánočního kvízu. Ve třídách si děti ozdobily stromečky a vyrobily si vánoční přáníčka, která už zvládly i samy napsat.

 Poslední den školy se pak děti vydaly k “Jakubu”, aby připravily vánoční hostinu i pro zvířátka a ptáčky. Po návratu na děti  čekalo překvapení, do tříd totiž během vycházky zavítal Ježíšek a nechal pro děti pod stromečkem dárečky. Prvňáčci z naší školy jsou moc šikovní a právem si je  zasloužili.

Autor: N. Kasalová, S. Licehamrová

+1