Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.    

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství.

Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)

§ 69

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu

0

Informace pro rodiče – náležitá ochrana dýchacích cest

Vážení rodiče,

dle nařízení MZ ČR  musíme zpřísnit přístup k ochraně dýchacích cest u žáků i vyučujících (pokyny jsme dostali nyní).

Dle přiloženého dokumentu prosíme o zajištění ochrany dýchacích cest respirátorem či jednorázovou  rouškou. Za náležitou ochranu dýchacích cest se nepovažuje improvizovaná ochrana nosu a úst např. šálou, šátkem či látkovou rouškou. Po konzultaci s KHS nám bylo řečeno, že v případě výskytu pozitivní osoby ve třídě, bude muset do karantény každý, kdo nebude mít respirátor či jednorázovou roušku.


Děkujeme za pochopení a věříme, že správnou ochranu obratem zajistíte.

Metodický pokyn – 11. 2. 2021                 Metodický pokyn – 17. 2. 2021

Metodika, karanténa_08022021               Metodika karanténa_14022021

0