Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, 

v přiloženém souboru naleznete seznam přijatých žáků na naší školu ke dni 30. 4. 2021. Pro příští školní rok bude naše škola otevírat 2 první třídy. Rozhodnutí o přijetí obdržíte poštou. S dalšími potřebnými informacemi Vás budeme kontaktovat e-mailem a prostřednictvím webových stránek školy.

Těšíme se na naší další spolupráci a věříme, že se výuka brzo vrátí do normálního stavu.

Vedení školy

Přijatí žáci.kód – 1. roč. pro šk. rok 2021-2022

0

Aktivity ve školní družině

Ukázku aktivit naší školní družiny se připravila Tereza Tejkalová.

0

Malování na školním dvoře

S vylepšeným počasím mohou naši žáci využívat i školní dvůr. Žáci ze skupiny IZS nám vyzdobili plochu dvora. Škoda, že nám déšť tu krásu za pár dnů smyl…..

0

Upozornění pro rodiče a žáky školy – testování

Upozornění na nový typ antigenního testování na Covid-19.

Vážení rodiče a žáci, upozorňujeme na změnu typu testování. Namísto dosavadních testů nám budou v týdnu od 26. 4. 2021 dodány testy typu „SINGCLEAN“.

S jejich provedením se můžete seznámit v přiloženém letáku a instruktážním videu. Chod školy se nemění, výuka probíhá dle stanoveného rozvrhu pro distanční a prezenční výuku.

instruktážní leták: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

instruktážní video: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=3s

vše o testování: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

0

IZS třída – výuka on-line

Na naší škole jsme zajistili pro děti rodičů pracující v IZS třídní skupinu, kde se děti mohou připojit ke svým spolužákům, kteří se učí z domova. Nakoupili jsme kvalitní sluchátka s mikrofonem a videokamery. Děti tak z učebny informatiky pracují každý se svou třídou samostatně. Ve třídě je s nimi vyučující, který pomáhá řešit případné problémy s technikou.  

Věříme, že tento stav brzo skončí a budeme se moci učit normálně, společně ve třídě.

0

Třída IZS – informace

Informace pro rodiče IZS

Pro žáky rodičů IZS jsme zajistili:

  • ranní provoz klubu od 6.30 – 7.40 hod.
  • výuky online na počítačích, kde žáci budou moci každý samostatně sledovat a účastnit se výuky po celou dobu výuky své třídy – s pedagogickým dohledem (od 7. 40 – konec výuky dané třídy)
  • po skončení výuky možnost stravování v školní jídelně a dohled v klubu do 16.30 hod.

Rodiče pracující na IZS mohou své dítě do  třídy IZS přihlásit prostřednictvím emailu s doložením potvrzení o zaměstnání ve složkách IZS.

0

Provoz školní družiny od 12. 4.

Školní družiny budou od 12. 4. v provozu v tomto režimu:

Doba provozu:  denně od 6. 30 hod do 16.30 hod.

Z důvodu zachování homogennosti skupin budou žáci přerozděleni tímto způsobem:

  1.  oddělení – žáci 1. třídy – p. Tejkalová 
  2.  oddělení – žáci 2. třídy – p. Horalová
  3.  oddělení – žáci 3. třídy – p. Vicanová
  4.  oddělení – žáci  IZS      – p. Beneš

Ve vestibulu školy – u vchodu bude přítomna služba zabezpečující testování pro případ, že testování budou chtít provádět rodiče sami.

Všichni žáci musí být bezprostředně po příchodu do školy podrobeni antigennímu testu. Testy si budou děti provádět samy za přítomnosti pedagogického pracovníka. Pokud bude rodič požadovat osobní provedení testu u svého dítěte, bude mu to umožněno. V tomto případě bude probíhat testování v přízemních učebnách (HV a školní knihovna) za přítomnosti pedagogického pracovníka školy. Testování provede rodič samostatně a sdělí pedagogickému pracovníkovi výsledek testu. Testy budou dle nařízení MŠMT probíhat v pondělí a ve čtvrtek.  Přijde – li žák do školy v jiný den a bude to poprvé v daném týdnu, musí se v den příchodu podrobit antigennímu testu v den nástupu.

 V případě pozitivního testu nebude žák moci setrvat ve škole. Rodiče budou kontaktováni a vyzváni k vyzvednutí svého dítěte. Do té doby setrvá žák v izolaci za přítomnosti pedagogického pracovníka.

Věříme, že nástup našich dětí zpět do školy proběhne i za těchto podmínek hladce. Upozorňujeme rodiče, že samotestování žáků trvá cca 15 minut, aby počítali s touto dobou, budou-li chtít provádět testování osobně.

0