Výuka od 17. 5. – upozornění

 Upozornění pro rodiče žáků 1. stupně

Od 17. 5. 2021 bude ukončena rotační výuka pro žáky 1. stupně. To znamená, že do školy nastupují 1. – 5. třídy A i B.

Žáci A tříd budou do školy přicházet v 7. 40 hod., žáci tříd B budou přicházet v 7. 50 hod. Před školou si své žáky vyzvedne vyučující první vyučovací hodiny. Vyučovat se bude dle stálého rozvrhu, který naleznete v Bakalářích.

Žáci 1. stupně se budou nadále testovat v pondělí (nebo v první den příchodu do školy). 

Školní družina je v provozu od 6.30 hod.

Na 2. stupni budou prezenčně přítomni žáci A tříd (6 . – 9.). Žáci B zůstávají doma na distanční výuce. Žáci 2. stupně se budou testovat 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek, popřípadě v první den příchodu do školy. 

Žáci 2. stupně ve třídách A se budou vyučovat dle stálého rozvrhu (v Bakalářích). Žáci B tříd budou na distanční výuce dle upraveného rozvrhu pro distanční výuku. Změny opět naleznete  Bakalářích.

Žáky si před školou vyzvednou vyučující 1. vyučovací hodiny v 7. 45 hod.

Bližší informace a upřesnění podáme až po rozhodnutí vlády ČR.

0