3. místo v republice – “Hokejbal proti drogám”

“HOKEJBAL PROTI DROGÁM ” je soutěž, ve které naši žáci zvítězili v krajském kole a postoupili do republikového kola v kategorii II (4. a 5. třídy).

A právě v této soutěži vybojovalo naše družstvo cenné 3. místo v republice. Všem našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Děkujeme i sponzorům, díky kterým se naši žáci mohli tohoto republikového kola zúčastnit. V neposlední řadě děkujeme také panu učiteli Pavlu Davidovi, který se podílel na úspěchu žáků svým odborným vedením.