6. a 9. třídy navštívily badatelnu muzea

6. a 9. třídy navštívily  dne 19. 11. 2013 a 26. 11. 2013 v rámci projektu “ Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec“ badatelnu našeho Muzea Jindřichohradecka. Muzeum pro nás připravilo 3 besedy. Výklad byl veden pod odborným vedením PhDr. Š. Běhalové, která dětem umožnila nehlédnout do historie ručně psaných knih a dále knih vzniklých pomocí knihtisku. Byl to pestrý průřez vývojem knihy staletími. Žáci měli možnost vyzkoušet si hledání v digitálním archívu, prohlédli si originály vzácných rukopisů – knih našeho města a vyzkoušeli si rekonstrukci chybějících „verzálek“ v textu.
Žáci 6. ročníku, kterým našim projektem byly změněny učební osnovy a do výuky jim byla povinně zařazena historie a život našeho města v období románském a gotickém, výtvarně zpracovávali vlastní iluminace historické textů v následujících hodinách Vv.
Žáci 9. ročníku následně v hodinách anglického jazyka překládají text a vyhledávají překlady k odborné slovní zásobě z oblasti knihtisku.