Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku

Publikoval admin v

Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby.

V lednu 2008 se žáci téměř všech tříd naší školy zúčastnili v jindřichohradeckém muzeu videoprojekce a besedy o Africe. Informace o životě afrických dětí byly smutné a není divu, že na většinu našich žáků hluboce zapůsobily.

Žáci třídy 7.A se rozhodli nestát stranou a jen nečinně přihlížet, ale vyzvali všechny žáky i zaměstnance naší školy, aby spojili své síly a shromáždili společně finanční částku, potřebnou k adopci jednoho afrického dítěte na dálku. S pomocí p. učitelky Peckové byl navázán kontakt s Humanistickým centrem “Narovinu”, které adopci na dálku zprostředkovává. Žáci 7. A vytvořili v hodinách informatiky počítačové prezentace, které byly poté předvedeny v ostatních třídách.

Touto cestou získali žáci školy bližší informace o chystané adopci. Dále zhotovili informační nástěnku a podíleli se na organizaci prodejní akce na podporu obyvatel Afriky. Z mnoha desítek dětí čekajících na adopci jsme vybrali tři a zorganizovali hlasování ve všech třídách. Dále jsme pak připravili rozhlasovou relaci, která “odstartovala” týdenní dobrovolnou příspěvkovou akci.

0