Akce POMOZ POMOCT

8. května se na Tyršově stadionu v Jindřichově Hradci uskutečnila akce POMOZ POMOCT, která je vždy pořádána u příležitosti Světového dne Červeného kříže.  Letošní rok byl zaměřen bezpečný pohyb chodců v silniční dopravě. Návštěvníci akce si mohli prohlédnout techniku a vozidla vojenského útvaru, vojenské policie, hasičů, Policie ČR, Městské policie. Zajímavé bylo prohlédnout si zbraně, vyzkoušet si testy z pravidel silničního provozu. Součástí celé akce byl i kulturní program, ve kterém vystoupily dívky naší školy se skladbou “Divoká zumba”.

Všem dívkám, které vystoupily na pódiu, patří poděkování za reprezentaci školy a za ochotu secvičit a dopilovat skladbu, kterou s nimi jejich vyučující pro svou nemoc nemohla dokončit.