Akce “Tonda obal na cestách”

Dne 18. 11. zavítala na naši školu pojízdná výstava „Tonda Obal na cestách“. Prostřednictvím dvou odborných lektorů firmy EKO-KOM.a.s. si postupně žáci všech ročníků připomněli, proč je důležité třídit odpad, jaký odpad patří nebo naopak nepatří do jednotlivých kontejnerů a zejména jaké konkrétní nové výrobky nás díky recyklaci odpadů obklopují. Zajímavý výukový program tak u našich žáků posílil vědomí odpovědnosti každého z nás za životní prostředí.

Autor příspěvku – Mgr. H. Pecková