Aktuální informace k přijímacímu řízení ke studiu na střední škole.

Aktuální informace k přijímacímu řízení ke studiu na střední škole.

Přihláška ke studiu na střední školy

  1. Doplnit termín přijímacích zkoušek u oborů s maturitou. V Jihočeském kraji je stanoven jednotný termín na 22. 4. a 23. 4. 2014 (i pro  8-letá gymnázia. Na každou přihlášku doplnit pouze jeden z termínů, není přípustné mít na obou přihláškách tentýž termín).  U škol v jiných krajích je nezbytné zjistit podmínky přijímacího řízení prostřednictvím jejich webových stránek, či telefonicky.
  2. Podpis uchazeče a zákonného zástupce.
  3. Požaduje-li daná škola, potvrzení od lékaře.
  4. Doložit kopie případných diplomů, či jiných úspěchů za poslední 2 – 3 roky.
  5. Odeslat doporučeně, či osobně doručit na danou školu do 15. 3. 2014.

 

 

 

Zápisové lístky

 

Pro uchazeče 1. ročníku oboru vzdělání na střední škole ve školním roce 2014/2015 budou vydávány zápisové lístky zákonnému zástupci žáka v pondělí 17. 2. 2014 od 14.00 hodin do 16.15 hodin v kanceláři výchovného poradce proti předložení dokladu totožnosti zákonného zástupce.