Aktuální informace o středních školách

V měsíci říjnu žáci 9. ročníku obdrželi Atlasy školství s podrobnými informacemi o středních školách v Jihočeském kraji.

Aktuální informace o středních školách v ostatních krajích ČR naleznete webové stránce www.atlasskolstvi.cz a na portále MPSV: www.portal.mpsv.cz (záložka: Úřad práce ČR – na mapce Jihočeský kraj – Informace pro žáky ZŠ, školy, obory).

Další užitečné odkazy, týkající se středních škol, jsou uvedené v informacích o přijímacím řízení (záložka webu školy).

Mgr. Lenka Jelínková