Aktuální informace o středních školách

V polovině října žáci 9. ročníku obdrželi Atlasy školství s podrobnými informacemi o středních školách v Jihočeském kraji.
Aktuální informace o středních školách v ostatních krajích ČR naleznete na portále MPSV: www.portal.mpsv.cz záložka: Úřad práce ČR – na mapce Jihočeský kraj – Informace pro žáky ZŠ (školy, obory).
Další užitečné odkazy, týkající se středních škol, jsou uvedené v informacích o přijímacím řízení.

Autor: Mgr. Lenka Jelínková