Biologická olympiáda

V okresním kole biologické olympiády získali naši žáci krásná umístění. Žák Masař Matěj získal 4. místo (z celkového počtu 26 soutěžících okresu) a  Bednářová Kateřina 5. – 6.  místo (z celkového počtu 29 žáků okresu).

Žákům děkujeme za reprezentaci školy a p. učitelce Hromádkové děkujeme za přípravu žáků.