Byli jsme u oslav Dne železnice

Dne 21. září 2013 Jindřichův Hradec oslavoval Den železnice. 
Do oslav se zapojila i naše škola díky komornímu sboru Nova Domus. 
Děvčata ve složení: Maruška Hulíková, Denisa Sedláčková, Míša Hejdová, Tereza Maxová, 
Kateřina Bednářová, Arnoštová Katka, Arnoštová Lucie a Lucka Kratochvílová 
vzorně reprezentovala školu. Patří jim velký dík!
Vystoupení bylo hodnoceno velmi kladně a účastníky oslav 
byl sbor odměněn zaslouženým potleskem.
Ivana Písařová