Výsledky matematické soutěže Klokan

Kategorie CVRČEK (2. a 3. třídy)

1. – 2.místo Inka Viktorinová 3. A, Kateřina Bednářová 2. A – 54 b.
3. místo Jan Kovář 2. A – 51 b.
4. místo Kateřina Arnoštová 2. A – 50 b.

Kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třídy)

1. místo Kateřina Bajerová 4. A – 103 b.
2. místo Augustin Gašpárek 5. A – 94 b.
3. místo Anna Fišerová 5. A – 93 b.

Kategorie BENJAMÍN (6. a 7. třídy)

1. místo Petr Kešnar 6. A – 74 b.
2. místo Tomáš Mandelíček 7. A – 64 b.
3. místo Adéla Šiponová 7. A – 61 b.

Kategorie KADET (8. a 9. třídy)

1. místo Jiří Kocourek 8. B – 47 b. 2. – 4. místo Jana Chmelová 8. B, Michal Hřava 8. B, Ondřej Huml 8. B – 44 b.

0

Olympiáda v německém jazyce

Školní kola v obou kategoriích proběhla již v prosinci.

V kategorii IA ( žáci 6. a 7. tříd ) soutěžilo ve školním kole celkem 5 žáků, z nichž nejlepší výkony podali tito:

1. místo – Veronika Bílkovská 6.A.
2. místo – David Picka 6.B
3. místo – Michal Kolář 6.B

Veronika Bílkovská postoupila do okresního kola, které se konalo v jindřichohradeckém Domě dětí a mládeže dne 17. ledna. Ve velké konkurenci, neboť jejími soupeři byli převážně žáci 7. tříd z celého okresu, vybojovala pěkné 5. místo z celkového počtu 8 soutěžících.

V kategorii IIA ( žáci 8. a 9. tříd ) soutěžilo ve školním kole celkem 9 žáků, na předních místech se umístili:

1. místo – Lucie Pelcová 9.A
2. místo – Monika Binderová 9.B
3. místo – Kristýna Möhwaldová 9.B

Do okresního kola tedy postoupila Lucie Pelcová. Tam se mezi 14 soutěžícími probojovala na pěkné 7. místo.

Všem zúčastněným děkujeme za snahu, vítězům blahopřejeme a Veronice Bílkovské a Lucii Pelcové děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

0

Adopce afrických dětí – jak vše dopadlo

Dobrá věc se podařila!

Ve veřejné sbírce jsme shromáždili 12 580,- Kč!

Celá tato suma byla uložena panem zástupcem PaeDr. Brabcem na účet SRPDŠ, z něhož pak byla odeslána částka potřebná na adopci, tedy 7 200,- Kč na účet Humanistického centra “Narovinu”.

Zbylá částka 5 380,- Kč zůstane uložena na účtu SRPDŠ do příštího roku, kdy ji budeme moci opět použít k uhrazení 2. školního roku našeho nového afrického kamaráda.

Tím se pro nás všechny od března 2008 stal FRANCIS MUTUA MWANGANGI z Machakos z afrického státu Keňa. Narodil se v roce 1995, letos mu tedy bude 13 let. Francis je oboustranný sirotek. Ujal se ho opatrovník, drobný zemědělec James Mwangangi Mailu, který si nemůže dovolit platit chlapci poplatky za vzdělání. Francis žije v chudobě a na adopci na dálku “čekal” již mnoho měsíců. Naše pomoc mu jistě přinese velkou radost.

Organizátoři celé akce ještě jednou děkují všem, kdo na adopci Francise přispěli.

Z jednotlivých tříd si největší pochvalu zaslouží žáci 3.A, kteří mezi sebou vybrali 1880,-Kč, dále pak žáci 6.A (1095,50 Kč) a žáci 4.A (1020,-Kč).

Zaměstnanci školy přispěli částkou 3620,- Kč.

Adopce afrických dětí - certifikát

certifikát

0

Narozeninový dar škole

V loňském roce 2007 slavil jindřichohradecký rodák Michal Žižák své narozeniny. K pozvánce na narozeninovou oslavu připojil i přání, aby hosté místo dárku pro něj raději přispěli školákům na nové vybavení.

Celkem se tak sešlo 110914,20 Kč. Za tyto peníze škola koupila interaktivní tabuli s dataprojektorem.
Peníze putovaly na Základní školu ve Štítného ulici, přestože sem chodil Michal Žižák pouze jeden rok. Zbytek povinné školní docházky absolvoval na 4. základní škole na sídlišti Vajgar.

“Rozhodl jsem se tak, protože zdejší školu v současné době vede můj bývalý třídní učitel Petr Nechvátal. Je to člověk, kterého znám a vím, že peníze dobře využije,” dodal Žižák.

0

Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku

Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby.

V lednu 2008 se žáci téměř všech tříd naší školy zúčastnili v jindřichohradeckém muzeu videoprojekce a besedy o Africe. Informace o životě afrických dětí byly smutné a není divu, že na většinu našich žáků hluboce zapůsobily.

Žáci třídy 7.A se rozhodli nestát stranou a jen nečinně přihlížet, ale vyzvali všechny žáky i zaměstnance naší školy, aby spojili své síly a shromáždili společně finanční částku, potřebnou k adopci jednoho afrického dítěte na dálku. S pomocí p. učitelky Peckové byl navázán kontakt s Humanistickým centrem “Narovinu”, které adopci na dálku zprostředkovává. Žáci 7. A vytvořili v hodinách informatiky počítačové prezentace, které byly poté předvedeny v ostatních třídách.

Touto cestou získali žáci školy bližší informace o chystané adopci. Dále zhotovili informační nástěnku a podíleli se na organizaci prodejní akce na podporu obyvatel Afriky. Z mnoha desítek dětí čekajících na adopci jsme vybrali tři a zorganizovali hlasování ve všech třídách. Dále jsme pak připravili rozhlasovou relaci, která “odstartovala” týdenní dobrovolnou příspěvkovou akci.

0