Chvála zpěvu – 8. 12. 2011

Na koncertu vystoupili:

DPS NOVA DOMUS z naší školy pod vedením Mgr. I. Písařové, DPS LYRA – ZŠ Větrná J. Hradec, a Vokální skupina FUERTES  pod vedením MgA. Martiny Kučerové. V začátku koncertu popřál všem příjemný zážitek pan starosta Ing. S. Mrvka.

Náš pěvecký sbor předvedl kvalitní vystoupení, které obohatil společným vystoupením s hudební skupinou HAKUMA MATATA pod vedením Romana Jacka Urbana.

Všem našim zpěváčkům patří poděkování za kvalitní reprezentaci naší školy. Poděkování patří opět Mgr. I. Písařové. Vystoupení by se neobešlo bez pomoci Mgr. H. Peckové a Mgr. H. Krajícové, které shovívavě vykonávaly dozor nad dětmi.