Chvála zpěvu – koncert k Evropskému dni hudby

7. června 2012 v 17 hodin v kostele sv. Jana Křtitele jsme měli opět příležitost odpočinout si při poslechu skvělých pěveckých výkonů všech účinkujících. Koncert se opravdu povedl a těšil se velkému zájmu ze strany veřejnosti.  Jako obvykle zde vystupoval DPS Koťata z 3. MŠ v J. Hradci pod vedením J. Koubové, DPS Lyra ze ZŠ Větrná v J. Hradci pod vedením Mgr. J. Bubnové, vokální skupina FUERTES pod vedením MgA M. Kučerové a samozřejmě i náš pěvecký sbor NOVA DOMUS pod vedením Mgr. Ivany Písařové. Vystoupení našeho pěveckého sboru zpestřil výborný kytarový doprovod Vladimíra Štefla.

Všem členům našeho pěveckého sboru patří velké poděkování za reprezentaci naší školy. Poděkování patří také paní učitelce Mgr. Ivaně Písařové za organizaci celé akce a přípravu našeho DPS. S poděkováním nelze zapomenout i na p. učitelky Mgr. H. Peckovou a Mgr. H. Krajícovou, které se staraly o dozor nad dětmi.