Chvála zpěvu – oslava 30. výročí založení DPS

Ve čtvrtek se v kostele sv. Jana Křtitele uskutečnil koncert „Chvála zpěvu“, který se konal u příležitosti Evropského dne hudby a k 30. výročí založení pěveckého sboru Nova Domus při ZŠ Štítného v Jindřichově Hradci.

Koncert se velmi vydařil. Po jeho skončení byli všichni přítomní pováni do prostor naší školy, kde bylo rodiči, členy sboru a některými vyučujícími připraveno pohoštění. Zároveň si mohli zúčastnění prohlédnout výstavu materiálů a dokumentů z třicetileté historie činnosti DPS.

Všem, kteří se podíleli na přípravě oslav 30. výročí DPS děkujeme a celému sboru v čele s Mgr. Ivanou Písařovou přejeme mnoho úspěchů a elánu do dalších let.