Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 se konalo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 11 žáků ze tříd 8. A, 8. B a 9. A. Tematické zaměření letošního 43. ročníku olympiády bylo na „Město v proměnách času.“ Do okresního kola konajícího se v lednu 2014 postoupil s největším počtem bodů František Holický ze třídy 8.A. Františkovi blahopřeji a ostatním soutěžícím děkuji za snahu a zájem o historii.
Mgr. Eva Vondrková