Dějepisná olympiáda

V úterý 13. listopadu 2012 po vyučování se sešlo 10 zájemců o historii ze 7., 8. a 9. ročníků v učebně dějepisu a zapojili se do školního kola dějepisné olympiády. Letošní ročník byl zaměřen na téma Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím. Vítězkou se stala Lucie Hronová z 9. A s počtem bodů 46 + 1 bod prémiový. Dalšími úspěšnými řešiteli se stali František Holický ze 7. A, Vít Běhal z 8. A a Vojtěch Dvořák z 9. A.

Všem soutěžícím děkuji za snahu a zájem o historii. Vítězce i úspěšným řešitelům blahopřeji!

 E. Vondrková

Výsledky dějepisné olympiády

Vítězem se stala Lucie Hronová z 9. ročníku s počtem bodů 46 + 1 bod prémiový.

Další úspěšní řešitelé jsou:

  • František Holický ze 7. ročníku s počtem bodů 43,5 + 1 bod prémiový
  • Vít Běhal z 8. ročníku s počtem bodů 41,5 + 1 bod prémiový
  • Vojtěch Dvořák z 9. ročníku s počtem bodů 41,5 + 1 bod prémiový