Den dětí

Na Den dětí 1. 6. 2012 se žáci naší školy zúčastnili zvláštního vyučování, při kterém byli rozděleni dle vlastního výběru do šesti skupin. Mohli si zatancovat zumbu, zahrát ricochet, navštívit posilovnu, solnou jeskyni, vytvořit si tričko podle své fantazie ve výtvarné dílně a zahrát míčové hry v naší tělocvičně. Po skončení volitelných aktivit se žáci utkali v BUMBÁC BALLU, při kterém si v jednotlivých skupinách složených z dětí z různých tříd změřili své síly při náročném turnaji. Celý turnaj bude pokračovat v úterý 26. 6. 2012, kdy se dozvíme konečného vítěze úspěšného turnaje.

bumbác ballbumbác ball 2bambác ball 3posilovna 1posilovna 2posilovna 3výtvarná dílna 1výtvarná dílna 2výtvarná dílna 3zumba 1zumba 2zumba 3