Den města a představení pro rodiče žáků naší školy.

I náš pěvecký sbor Nova Domus přispěl v sobotu 16. 6. 2012 k oslavám našeho města. Zazpíval na náměstí Míru v hodinovém bloku s dalším pěveckými sbory – Lyrou (6. ZŠ) a Fuertes.

V úterý dne 19. 6. 2012 uspořádal náš pěvecký sbor koncert pro své spolužáky – děti z školních družin školy. Ještě týž den proběhlo vystoupení věnované rodičům dětí účinkujících v pěveckém sboru. Tato akce se setkala s velkým zájmem rodičů, což nás velmi potěšilo.
Opět patří poděkování všem dětem pěveckého sboru za jejich vystoupení a Mgr. Ivaně Písařové za skvělou práci s dětmi ve sboru.