Den zdraví

Publikoval admin v

Světová zdravotnická organizace vyhlásila 7. duben Dnem zdraví.

I my jsme na naší škole v tento den uspořádali projektový den na podporu zdraví a podporu zdravého životního stylu. Výuka neprobíhala tradičním způsobem podle jednotlivých předmětů, ale žáci si volili z pestré nabídky “pracovních dílen” dle svého zájmu.

Jednotlivé dílny byly koncipovány tak, aby u žáků rozvíjely nejen pocit odpovědnosti za své zdraví a ochranu zdraví ostatních, ale také tak aby vedly k uvědomění si podstaty pojmu zdraví, které kromě složky fyzické zahrnuje i složku psychickou a sociální.

Žáci tak volili mezi nejrůznějšími aktivitami. Radost z pohybu provázela ricochet, florball, kuželky, aerobik, míčové hry i pomerančový tanec. Dále si žáci procvičili své znalosti základů první pomoci. Ve školní kuchyňce připravili pokrmy dle zásad zdravé výživy.

Jiní se seznamovali s možnostmi odpočinku a regenerace sil. Někteří tvořili, metodou savování si umělecky dotvořili svá trička, zatímco ostatní vyráběli drobné dárkové předměty, např. ubrouskovou technikou dozdobená zrcadla, jejichž prodejem přispějeme na adopci na dálku. Zajímavá byla i prezentace o vývoji léčitelství, roli bylinek v medicíně či úloze hygieny.

Někteří i přes nepřízeň počasí zvolili tento den výšlap přírodou spojený s návštěvou hvězdárny. Užili jsme si to a určitě podobnou akci zopakujeme i v příštím školním roce.

0