Den Země 22. 4. 2009

Publikoval admin v

Žáci Základní školy I, Štítného 121 v Jindřichově Hradci si 22. dubna připomněli mezinárodní Den Země projektovým dnem zaměřeným na ochranu životního prostředí.

Deváté a osmé ročníky připravily 9 stanovišť, na kterých jejich mladší spolužáci, rozděleni do skupin 10-12 žáků, plnili teoretické i praktické úkoly. Byly připraveny videonahrávky popisující postup recyklace skla, žáci prakticky rozdělili odpadky do správných kontejnerů, poznávali a zařazovali zvířenu a rostliny do jednotlivých ekosystémů, zodpovídali úkoly týkající se planety Země a také si zopakovali první pomoc při pobytu v přírodě.

Na každém stanovišti byla žákům za správné odpovědi vybarvena vždy jedna barva duhy, symbol čistoty a krásy, poté vybarven mráček, symbol vody, a nakonec těm nejúspěšnějším bylo dobarveno i sluníčko, symbol světla a tepla.

Poté se žáci 1. -7. ročníků vydali do přírody, jejich úkolem bylo vyfotografovat jeden krásný přírodní jev, ale také věc, která do přírody nepatří. Žáci 8. a 9. ročníků odešli na exkurzi do čistírny odpadních vod, kde se různými smysly seznámili s procesem čištění.

Netradičním způsobem si mladší žáci prakticky ověřili znalosti získané z různých předmětů a starší žáci si pod vedením p.učitelky D.Hromádkové a H.Peckové vyzkoušeli, jak náročná je organizace jednotlivých stanovišť.

0