Den Země

V letošním roce oslavili žáci 1. ZŠ v Štítného ulici Den Země projektovým dnem zaměřeným na environmentální výchovu. Hlavním úkolem bylo zdůraznit nutnost třídění odpadu pod heslem: „Třídím, třídíš, třídíme.“ Žáci 1. st. plnili zajímavé úkoly, které pro ně připravili třídní učitelé. Závěrem dopoledne žáci vytvořili nástěnky s tématem dne. 4. A třída absolvovala celodenní výlet do přírody.   

Na 2. st. žáci 9. roč. pod vedením p. uč. přírodopisu a zeměpisu připravili 8 stanovišť s úkoly zaměřenými na třídění a recyklaci odpadu, poznávání živočichů a rostlin, otázky týkající se planety Země. Žáci 5. – 8. roč. si vyzkoušeli své znalosti a také se dozvěděli spoustu zajímavostí o přírodě a naší planetě.

Na závěr projektového dne se uskutečnila exkurze na skládce Fedrpuš, kde se ukládá komunální odpad z J. Hradce a okolí. Žáci na vlastní oči viděli co se děje s odpadem, který lidé vytřídí, ale i s tím z popelnic. Všichni si znovu uvědomili, jak je třídění odpadů pro nás všechny velmi důležité.

Celý den byl velice zdařilý.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.