Den Země

 

Den Země letos připadl na neděli 22. dubna 2012, proto jsme si tento den na 1. stupni připomněli hned v pondělí 23. dubna. Na 2. stupni proběhl dne 30. dubna.

 

S dětmi z 1. a 2. třídy jsme se byli podívat na probouzející se přírodu. Pozorovali jsme rašící stromy, jarní květiny, zpěvné ptáky i drobné živočichy. Zahlédli jsme i běláska a slunečko sedmitečné a pilné mravence Z přinesených přírodnin jsme si ve třídě připravili výstavku.

Žáci 3. A třídy plnili úkoly nad obrázky z přírody. Při práci s textem získali další vědomosti o hmyzu, které využili při vyplnění kvizu. Z dokončených prací máme ve třídách pěkné nástěnky.

Žáci 2. stupně si Den Země připomněli 30. dubna. Každá třída prošla soutěžním programem připraveným p. učitelkami D. Hromádkovou a H. Peckovou. V každém ročníku byla Dnu Země věnována  jedna vyučovací hodina. V ní se žáci dozvěděli z naučného filmu o naší planetě spoustu zajímavostí. Své znalosti pak prověřili v následném kvízu formou soutěže mezi skupinami. Sladká odměna čekala nejen na vítěze, ale i na všechny ostatní.