DPS Novadomáček na vernisáži výstavy Letem hračkářským světem

Ve čtvrtek 25. dubna 2013 vystoupil náš pěvecký sbor Novadomáček ve výstavním sále Muzea Jindřichohradecka ve Svatojánské ulici na vernisáži výstavy Letem hračkářským světem – hračky
ze sbírky Františka Kyncla.
Malí zpěváčci zazpívali písně Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře a byli odměněni zaslouženým potleskem.
Vystupujícím děkuji za vzornou reprezentaci školy.
Děkuji též vedení Muzea Jindřichohradecka za pozvání, možnost si s dětmi zazpívat a poskytnutí fotografií.

Ivana Písařová