Exkurze na zámek v Jindřichově Hradci

Publikoval Lenka Hrubá v

Dne 18. 9. 2012 se vydala třída 7. A na prohlídku zámku v našem městě. Učinila tak v rámci výuky výtvarné výchovy. Děti měly možnost shlédnout kombinovanou prohlídku zámku, kde se seznámily se stavebním vývojem zámku.  Všichni jsme si připomněli, jak je krásné město, ve kterém žijeme. (Celá akce se uskutečnila v rámci upravených školních osnov již zakončeným projektem “Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec”. Žáci před prohlídkou dostali otázky, na které měli v průběhu prohlídky zjišťovat odpovědi z výkladu průvodce.) Úspěchu celé akce napomohlo i krásné počasí.

0