Kontakty

Adresa
Základní škola Jindřichův Hradec I
Štítného 121 377 01
Jindřichův Hradec
IČO: 70981931
ID schránky:  5trmm8x
Telefonní čísla
ústředna 384 361 282
ředitel 384 361 280, 603 116 875
jídelna 384 361 281

školní družina:

739666539 – p. Horalová

736762268 – p. Kudličková

606057166 – p.Vicanová

e-mail
sekretariát info@1zs.jhnet.cz
ředitel Ing. Luděk Možíš lmozis@1zs.jhnet.cz
zástupkyně ředitele Mgr. Lenka Hrubá lhruba@1zs.jhnet.cz
výchovný poradce
Mgr. Lenka Jelínková (Aj)
ljelinkova@1zs.jhnet.cz
konzultační hod. pro rodiče:
Po 10.00 – 10.45 h., Čt 12.45 – 13.30 h.
administrátor stránek
Mgr. Lenka Hrubá
Mgr. Simona Licehamrová
Bc. Miroslav Hynek

pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Bc. Radek Kubíček MBA – tel. 585 155 100

E-mail: kubicek.dpo@2kconsulting.cz

Pedagogičtí pracovníci

Ostatní pracovníci

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

dle § 2 odst. 3 vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Adresa pro doručování dokumentů:

Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121,

ul. Štítného 121 , Jindřichův Hradec I, 37701

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí – Pátek

7.00 – 15.30 hodin

Elektronická adresa podatelny:

info@1zs.jhnet.cz

Identifikátor datové schránky (IDDS):

5trmm8x Další možnost elektronické komunikace:

Lze využít: lmozis@1zs.jhnet.cz, lhruba@1zs.jhnet.cz, zkornasova@1zs.jhnet.cz (šk. jídelna)

Přehled dalších datových formátů, které ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 přijímá:

*.doc (dokument MS Word, včetně formátů *.docx)

*.txt (prostý text)

*.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

*.htm, *.html (hypertextový dokument)

*.xls (dokument MS Excel, včetně formátů *.xlsx)

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121  dále přijímá i přílohy v běžných rastrových formátech zejména *.jpg.

Ve specifických případech (po předchozí domluvě) přijímá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 i další datové formáty.

Přehled přenosných technických nosičů dat, které ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 přijímá:

flash disk (s USB konektorem), CD, DVD (obou technických standardů +/-)

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému:

Datové zprávy s chybným datovým formátem nebo počítačové programy, které mohou přivodit škodu na informačním systému základní školy, jsou informačním systémem školy odmítnuty.

Důsledky vad dokumentů:

Je-li doručený dokument v analogové podobě neúplný, nečitelný, nelze-li doručený dokument v digitální podobě zobrazit, není-li v přijímaném datovém formátu, není-li uložen na přijímaném přenosném technickém nosiči dat, nebo je neúplný, pak zaměstnanec podatelny vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu ve spolupráci s odesílatelem odstranit nebo není-li možné určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.