Iluminace starých rukopisů – návštěva workshopu

Muzeum Jindřichohradecka uspořádalo 4. 10. 2013 při příležitosti 17. ročníku Týdne knihoven dílny pro školy. Dílny připravily restaurátorka VŠOG v Praze Milana Vanišová a knihovnice PhDr. Štěpánka Běhalová. V rámci této návštěvy si žáci prohlédli výstavu Vyšehradského kodexu (faksimile žáků VOŠG Praha), některé rukopisy z fondů muzea a na vlastní kůži vyzkoušeli iluminaci a zlacení starých tisků. Workshopu se zúčastnili žáci 8. A (p. uč. Mgr. Eva Vondrková) a žáci 6. a 7. tříd v rámci Jazykového semináře (p. uč. Mgr. Jiřina Kadlecová).