Poslední týden školy – informace pro rodiče našich žáků

V posledním týdnu školy se nekoná odpolední vyučování.

  • v pondělí bude výuka pro 1. stupeň ukončena po 4. vyuč. hodině; pro 2. stupeň po 5. vyuč. hodině
  • v úterý bude dohrán školní turnaj v BUMBÁC BALLU – 2. stupeň, pro 1. stupeň je připravena žáky 9. ročníků hra a soutěživé dopoledne
  • ve středu proběhne výměna učebnic na 1. i 2. stupni
  • ve čtvrtek proběhne slavnostní předání vysvědčení vycházejícím žákům, ostatní žáci školy budou mít den s procvičením prvků CO, 1. stupeň bude mít tyto činnosti spojené s vycházkou a prohlídkou letiště, (žáci 3. třídy navštíví Muzeum gobelínů)
  • v pátek proběhne slavnostní předání vysvědčení k ukončení školního roku (1 vyuč. hodina); žáci poté odcházejí domů
  • vydávání oběda bude v pátek probíhat od 9.30 hod. do 10 hod.
  • provoz školní družiny bude v tento den zkrácen – do 12.00 hod. 

Všem rodičům našich dětí děkujeme za spolupráci v tomto školním roce a přejeme krásnou dovolenou Vám i Vašim dětem.