Informace pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče – “Písemné přijímací zkoušky pro uchazeče na střední školy.”

Písemné přijímací zkoušky pro uchazeče na střední školy.

 

Na základě usnesení Rady Jihočeského kraje č. 1024/2013/RK-25 se budou konat písemné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení na všech typech středních škol zřizovaných Jihočeským krajem s maturitními obory.

 

Již pro školní rok 2014/2015 budou probíhat písemné přijímací zkoušky na všech typech středních škol zřizovaných Jihočeským krajem v jednotlivých maturitních oborech ve všech kolech přijímacího řízení, a to následujícím způsobem.

  1. Na gymnáziích budou písemné přijímací zkoušky zadány od společnosti Scio pro všechny obory (čtyřletý, šestiletý i osmiletý) z předmětů český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady. Váha písemné přijímací zkoušky bude minimálně 70%, váha prospěchu na základní škole a výsledku soutěží maximálně 30%.
  2. Na středních odborných školách a lyceích budou písemné přijímací zkoušky realizovány minimálně z jednoho předmětu podle zaměření školy. V kompetenci ředitele školy bude výběr předmětu (předmětů), příprava písemné přijímací zkoušky i její vyhodnocení. Váha písemné přijímací zkoušky bude ve výši minimálně 50%, zbytek bude tvořit prospěch na základní škole, výsledky soutěží apod.
  3. Na středních školách s obory vzdělání s talentovou zkouškou, tedy na gymnáziích s oborem vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou a na středních školách s obory vzdělání 82 Umění a užité umění žáci procházejí výběrem formou talentových zkoušek. Minimální váha vyhodnocení talentové zkoušky bude stanovena ve výši 50%, zbytek bude tvořit prospěch ze základní školy, výsledky soutěží apod.

 

Jednotný termín pro 1. kolo přijímacího řízení je stanoven na 22. a 23. 4. 2014.