Jak jsme slavili Den Země

V pondělí 22. dubna oslavila naše škola mezinárodní Den Země. Tento svátek celé planety jsme uctili projektovým dnem na téma „Voda, základ života“.
Žáci na 1 stupni si nejdříve povídali o tom, co do přírody nepatří, učili se básničky a zpívali písničky o vodě. Ti starší plnili úkoly při skupinové práci, která byla zaměřena na znalosti o vodě a přírodě. Při pobytu venku děti hrály míčové hry, šipkovanou a plnily přírodovědné úkoly. Cestou zpátky do školy uklidily přírodu od odpadků.
Starší žáci z 2. stupně se ráno ještě chvilku učili a poté se věnovali úkolům, které pro ně na 8 stanovištích nachystali žáci 9. ročníků. Soutěžní týmy si tak zopakovaly, co vše už vědí o vodě z hodin přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie. Žáci se dozvěděli i mnoho nových informací – teď už například vědí, jak chutnají různé minerální vody (zejména Vincentka slavila velký úspěch ), jak správně zachraňovat člověka, který se topí, či jak důležitá je voda ve splachovacích záchodech (v chudých afrických a asijských zemích totiž každý rok zemřou přibližně 2 miliony lidí kvůli chybějícím či nehygienickým záchodům!). Nechyběla samozřejmě ani zábava v podobě písní o vodě či veselé přenášení vody přes překážky . No a celé soutěžní klání samozřejmě vyvrcholilo slavnostním vyhlášením vítězů na školním dvoře. Soutěžící z vítězného týmu (žáci 7. B) si pak mohli pochutnat na zasloužené sladké odměně.
Poděkování za příjemně strávený den patří všem žákům za jejich snahu, žákům 9.A a 9.B. za přípravu a realizaci všech úkolů a stanovišť na 2. stupni, p. učitelkám Pavlíčkové, Dalíkové, Krajícové, Frišové a p. učiteli Davidovi za organizaci dne pro žáky 1. stupně a p. uč. Hromádkové a Peckové za organizaci na 2. stupni.
A co planeta Země? Ta se nám všem odměnila krásným slunným a teplým dnem!