Jsme národ „švejků”?

O Češích se říká, že jsme národ švejků. Jaký charakter má literární postava, která tolik proslavila svého autora Jaroslava Haška a jehož kniha Dobré osudy vojáka Švejka za světové války byla přeložena do 54 jazyků? Právě četbou ukázky a následným rozborem se zabývali žáci 9. A v hodině literatury. Jestli žáci vnímali Švejka správně nebo špatně, můžete posoudit sami. Přečtěte si jejich názory.
Mgr. Eva Vondrková

„Švejk byl považován za blba, tedy člověka, který je neuvážlivý a lehkomyslný, má poněkud zvláštní názory a způsob vyjadřování. Nad tím, co řekne, se nerozmýšlí, vše říká tak, jak si myslí. Někoho by mohl urazit. Někdy měl však pravdu.“
Sepsala Aneta Nedbalová
„Švejk dělal, že je hloupý, choval se jako hloupý, ale byl chytrý.“
Autorem je Radim Salhi
„Švejk byl zvídavý. Stál si za svým názorem, i když neměl pravdu a i když měl pak problémy s policií. Dělal si ze zákona srandu a vše bral s nadhledem. Choval se hloupě, ale přitom byl chytrý.“
Autorkou je Míša Kotyzová
„Když se o někom řekne, že je švejk, tak to znamená, že je to člověk ne moc chytrý, ale má trochu přehled. Je také přívětivý a milý, moc nekřičí. Mluví trochu nespisovně a většinou je to člověk, který něco zažil a už je starší.“
Napsal Vítek Běhal

„Švejk je svou povahou spíše flegmatik se speciálně vytříbeným smyslem pro humor. O jeho povaze pojednává úryvek, kdy se neprávem dostane do vězení, kde se setká s lidmi také neprávem vězněnými a jeho první nápad je si zahrát karty a neřešit to, co se děje.“
Autor je Vojtěch Kalvas