Lesní pedagogika – exkurze na Jemčinu

Naše 1. třídy navštívily výukový program na Jemčině s názvem “Lesní pedagogika”, který byl uskutečněn ve spolupráci s Lesy ČR. Pro děti byly připraveny úkoly zaměřené na poznávání rostlin, hub a živočichů. Zkoušely si pomocí hry, co je prořezávka  a jak je pro les důležitá. Hledaly v lese odpadky, které tam nepatří. Mohly si prohlédnout různé vycpaniny zvířat a také zkoušet házet na terč v podobě medvěda. Na závěr děti obdržely krásné účastnické listy a mnoho drobných odměn.