Máme 4 čestná uznání od pana Mons. Dominika Duky OP v celostátní výtvarné soutěži

I v letošním roce jsme byli za odměnu za naši práci pozváni do chrámu sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze. Slavnostní mši celebroval pan Mons. Dominik Duka OP, slovem ji provázela Tereza Brodská a k dětem svým slovem vystoupili kardinál M. Vlk, ministr obrany Alexandr Vondra a prezidentka hnutí “Stonožka” paní Běla Jen Sen. Všichni vyjádřili poděkování dětem a jejich pedagogům za jejich práci v hnutí.

Dále jsme také navštívili slavnostní vernisáž celostátní výtvarné soutěže k 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu  – v klášteře sv. Anežky České. Do této soutěže bylo přihlášeno více jak 1000 prací. Byli jsme velice rádi, že se práce našich dětí dostaly až do nejužšího kola hodnocení a že 4 autoři získali čestné uznání. Byli to tito žáci:

Vojtěch Dvořák z 9. A

Barbora Šuranská z 9. A

Tereza Maxová z 9. A

Dominika Smrčková z 9. A

Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy a blahopřejeme k úspěchu.