“Mé toulky za zvěří” – 5. místo v republice

   V X. ročníku celostátní výtvarné soutěže mládeže „Mé toulky za zvěří“, kterou pořádá Českomoravská myslivecká jednota,  získala naše žákyně Dáša Šamanová se svou prací “Divoké prase” krásné 5. místo. Ke krásnému umístění blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Soutěže se účastnili i ostatní žáci naší školy. I jim děkujeme za reprezentaci školy.  Poděkování za účast nám také vyjádřil i pan Průša Pavel – jednatel OMS Jindř. Hradec.