Mezitřídní soutěž o nejkrásnější adventní věnec.

V letošním školním roce jsme z iniciativy paní učitelky G. Illeové a E. Vondrkové uspořádali soutěž o nejkrásnější adventní věnec. Jednalo se o mezitřídní soutěž, jejímž cílem bylo, aby si třída uvědomila a společně také prožila aktivity spojené s adventem. Žáci měli za úkol vytvořit o třídnické hodině se svými vyučujícími adventní věnec z přineseného materiálu. Soutěž byla dobrovolná, takže záleželo pouze na třídních kolektivech, zda se do akce zapojí. Ještě před uzávěrkou soutěže jsme stihli některé výtvory umístit na chodbu školy a překvapit rodiče přicházející na schůzku SRPDŠ. Výstavka se velmi líbila a určitě byla inspirací pro mnohé maminky, které doma o víkendu čekala obdobná činnost.
V pondělí – 2. 12. 2013 čtyřčlenná komise měla nelehký úkol – vybrat věnec nejlepší.