Nabídka zaměstnání předměty SPP

Publikoval Lenka Hrubá v

Pro příští školní rok hledáme vyučující pro předměty speciálně pedagogické péče a pro výuku podpůrných opatření v rozsahu 6 – 10 hodin týdně. Jedná se zpravidla o výuku skupiny cca 3 – 5 dětí v odpoledních hodinách od 12.30 – 15. 25 hod. Nabídka je vhodná pro učitele důchodce, či na mateřské dovolené.

V případě zájmu kontaktujte ředitele školy Ing. Luďka Možíše  na tel. čísle 603 116 875,nebo na pevné lince 384 361 280, či emailem na adrese lmozis@1zs.jhnet.cz .

Je nutné doložit ukončené vysokoškolské vzdělání a strukturovaný životopis.

0