Nástup 2. stupně do školy

Publikoval Lenka Hrubá v

                                                                                               

Organizace výuky od 10. 5. 2021 – rotační výuka 1. a 2. stupně

Dne 10.5. 2021 nastupují na prezenční rotační výuku žáci 2. stupně třídy B (třídy A 2. stupně mají distanční výuku).

Prezenční i distanční výuka 2. stupně bude probíhat dle platného rozvrhu hodin.

Na 1. stupni pokračuje rotační výuka ve stejném režimu jako doposud (prezenční výuku mají třídy A).

Nástup žáků 2. stupně na výuku:

  1. a 7. třída v 7,40 hodin pod dohledem vyučujícího 1. hodiny
  2. a 9. třída v 7,50 hodin pod dohledem vyučujícího 1. hodiny.

V pondělí a ve čtvrtek proběhne 1. vyučovací hodinu u žáků 2. stupně testování na Covid–19.

Testování žáků 1. stupně probíhá pouze v pondělí.

Žáci nepřítomní na pravidelném testování budou otestování následně první den (1. vyučovací hodinu) po příchodu do školy.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Tato absence musí být omluvena zákonným zástupcem jako běžná absence, při které nemá škola povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání podle zákona. Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). 

                                                                                                Ing. Luděk Možíš

                                                                                                Ředitel školy

10.5. Pokyny k nástupu 2. stupně

0