Návštěva Státního oblastního archivu v Jindřichově Hradci

Dne 7. 6. 2012 jsme využili nabídku Státního archivu v Jindřichově Hradci a navštívili prostory archivu. Akce se účastnily 7. a 8. třídy. Žáci byli seznámeni s digitalizací a dostupností archiválií. Bylo jim předvedeno propojení jednotlivých sekcí, kde jsou dostupné matriky, kroniky, soupisy poddaných, mapy a plány, rukopisy, periodika, veduty a mnoho dalších materiálů.

(Akce se konala jako pokračování již uzavřeného projektu naší školy – “Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec”.)