Nový školní rok začal

V pondělí jsme přivítali do školních lavic nejen dvě třídy nových žáčků – prvňáčků, ale i všechny ostatní žáky naší školy. První den zahájení školy navštívil naší školu i pan místostarosta Ing. Pavel Vejvar.

Přejeme všem našim žákům a zaměstnancům krásný školní rok!!!!