Učitelský sbor

Učitelé

Vedení školy

 • ředitel školy – Ing. Luděk Možíš
 • zástupce ředitele – Mgr. Lenka Hrubá
 • výchovná poradkyně – Mgr. Lenka Jelínková
 • školní metodik prevence – Mgr. Vykypělová Klára
 • sekretářka – Jana Šimková

Organizace školy ve školním roce 2019/2020

I. stupeň
Třída Třídní učitel Učební program Počet žáků Hoši Dívky
I. A Mgr.Frišová Jaroslava RVP ZV 23  14 9
I. B  Mgr. Krobůčková Eva RVP ZV 23 12 11
II. A Mgr. Dalíková Helena RVP ZV 19 8 11
II. B Mgr. David Pavel RVP ZV 24 15 9
III. A Mgr. Krajícová Hana RVP ZV 16 8 8
III. B Mgr. Anděrová Zdeňka RVP ZV 18 12 6
IV. A Mgr. Licehamrová Simona RVP ZV 26   15 11
IV. B Roháčková Pavlína RVP ZV 27  14  13
V. A Mgr. Kasalová Nikola RVP ZV 25   11  14
  V. B Mgr. Votavová Helena RVP ZV 30 19 11

CELKEM                                                               231            128    103

II. stupeň

Třída Třídní učitel Učební program Počet žáků Hoši Dívky
VI. A Mgr. Bartošová Květoslava RVP ZV 21 11 10
VI. B Mgr. Vykypělová Klára PhD. RVP ZV 24 13 11
VII: A Mgr. Kadlecová Jiřina RVP ZV 21 8 13
VII. B Mgr. Vondrková Eva RVP ZV 23 13 10
VIII. A Mgr. Popelková Marie RVP ZV 23 10 13
VIII. B Ing. Rusová Hana RVP ZV 23  11  12
IX. A Mgr Písařová Ivana  RVP ZV 24 14 10
IX. B Bc. Beneš Jan RVP ZV 19 14 5
CELKEM  178 94  178

žáci celkem:                                                          409                                                   222      186

Učitelé bez třídnictví:

 • Mgr. Beneda Václav
 • Mgr. Hromádková Dana
 • Bc. Hynek Miroslav
 • Mgr. Jelínková Lenka (VP)
 • Mgr. Kavan Jan
 • Mgr. Michalová Monika
 • Mgr. Molzerová Ludmila
 • Bc. Riley Steven Del
 • Ing. Tesařová Magdalena
 • Mgr. Zajícová Yvona
 • asistent pedagoga – Hrůšová Alena
Družina Vychovatelka Třídy Počet žáků Hoši Dívky
1.ŠD Kudličková Karolína  II.B, III.A 32 14 18
2.ŠD Horalová Iva I.B, II.B 34 26 18
3.ŠD Vicanová Ivana I.A, II.A 33 15 18
celkem 99 55 54