Okresní kolo Dějepisné olympiády

Okresního kola Dějepisné olympiády se 29. ledna 2013 zúčastnila vítězka školního kola Lucie Hronová z 9. A, která se umístila z 22 uchazečů na pěkném 11. místě.

Děkuji Lucce za reprezentaci naší školy.

                Eva Vondrková