Omezení provozu škol a školských zařízení

Omezení provozu škol a školských zařízení

V souladu s vyjádřením Ministerstva zdravotnictví ČR byl Jihočeský kraj označen podle platného semaforu jako zelený, tudíž od 5. 10. 2020 dochází k omezení provozu škol pouze ve smyslu omezení zpěvu (na prvním a stupni) a sportovních činností ve školách (s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole). Omezení se netýká mateřských škol a školských zařízení podle školského zákona.

V případě změny (pokud se Jihočeský kraj stane oranžovým) bude k omezení provozu škol a školských zařízení vydáno Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Ředitelka KHS JčK vyzývá školy k dodržování hygienických pravidel označovaných jako 3R (ruce, roušky, rozestupy).

                                                                                                Ing. Luděk Možíš

                                                                                                Ředitel školy

omezeni.provozu.skol.a.skolských.zarizeni

Vyjádření KHS:

informace.pro.školy.a.školská.zařízení.KHS