Organizace vyučování od 12. 4. 2021

Publikoval Lenka Hrubá v

Na základě rozhodnutí MŠMT a MZ České republiky bude od 12. 4. 2021 zahájeno prezenční vyučování žáků 1. stupně (1. – 5. ročník) rotačním způsobem.

V týdnu od 12. 4. – 16. 4. zahájí prezenční výuku žáci tříd „A“, žáci tříd „B“ budou pokračovat v distanční výuce.

Další týden (od 19.4. – 23.4.) zahájí prezenční výuku žáci tříd „B“, žáci tříd „A“ přejdou na distanční výuku. Tento rotační systém bude až do odvolání pokračovat.

Prezenční výuka bude probíhat dle klasického rozvrhu.

Výuka 2. stupně nadále probíhá distančním způsobem. Na základě osobní domluvy s jednotlivými učiteli jsou žákům 2. stupně umožněny individuální konzultace prioritně pro žáky 9. ročníků (příprava na příjímací zkoušky) ve škole (maximálně skupina 6 žáků a jeden pedagogický pracovník). I tito žáci musí před zahájením konzultace absolvovat antigenní test.

Rovněž bude pro přihlášené žáky zahájen provoz školní družiny, a to od 6,30 hodin do 16,30 hodin za dodržení hygienických podmínek stanovených ministerstvem zdravotnictví. Žáci přicházející v pondělí a ve čtvrtek do ranní školní družiny budou testování zde.

Školní výdejna bude v provozu z personálních důvodů pro žáky na prezenční výuce za dodržení stanovených hygienických podmínek. Tito žáci se budou stravovat ve školní výdejně dle časového rozvrhu po skončení prezenční výuky.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou doby konzumace stravy a nápojů) a dodržovat nařízené hygienické postupy.

 Zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou doby konzumace stravy a nápojů) a dodržovat nařízené hygienické postupy.

Důsledně je třeba dodržovat základní hygienická pravidla-mytí a dezinfekce rukou, rozestupy, větrání…

Škola je povinna na základě mimořádného opatření provést testování žáků a zaměstnanců školy. Tyto testy se budou provádět 2 x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek, pro všechny žáky přítomné na prezenční výuce. Testování bude probíhat šetrnou neinvazivní metodou prostřednictvím LEPU testů, a to formou stěru z dolní části nosu. Test si budou provádět žáci sami za dohledu pedagogických pracovníků školy. Pokud žák nebude v době testování přítomen ve škole, absolvuje test po svém návratu do prezenční výuky.  Testování bude probíhat na začátku vyučování v jednotlivých třídách.  U menších žáků je možnost osobní asistence zákonných zástupců. V případě požadavku přítomnosti rodiče u testu, proběhne toto testování před vyučováním na určeném místě školy.  

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Tato absence musí být omluvena zákonným zástupcem jako běžná absence, při které nemá škola povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání podle zákona. 

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na návrat zatím alespoň žáků 1. stupně.

                                                                                       Ing. Luděk Možíš

                                                                                                Ředitel školy

Způsob testování můžete shlédnout na instruktážním videu: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20 

Lze nastudovat i z instruktážního letáčku :testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21

Informace k testování naleznete též na web. stránkách: https://testovani.edu.cz/

Nejčastější dotazy naleznete na web. stránce: https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy.

0
Kategorie: Aktuality