Otevřený dvůr Plasná

27. listopadu 2010 zpívaly děti z našich pěveckých sborů Novadomáček a Nova Domus na tradičních vánočních trzích na statku v Plasné u Kardašovy Řečice. Naše vystoupení sklidilo velký ohlas, účinkující byli za svůj umělecký výkon odměněni sladkostí.
Tuto charitativní akci navštívil i hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a byla také přítomna Česká a regionální televize.
Stánky nabízely výrobky jak z chráněných dílen, tak od drobných řemeslníků. Atmosféra se stovkami lidí byla provoněná gulášem, rožněným masem, napečeným vánočním cukrovím, teplým pečivem přímo z pece a speciálními voňavými čaji. Sice mrazivá, ale sluncem prozářená sobota nám připravila příjemně strávené umělecké dopoledne.
Nesmím zapomenout a poděkovat hlavně rodičům za vstřícnost a ochotu. Odvezli nejen své ratolesti na vystoupení, ale i hudební nástroje a nás pedagogické pracovnice. Dík patří i p. uč. Hance Krajícové, která nám obětavě a pravidelně zajišťuje pedagogický doprovod.
Jsme rádi, že jsme mohli nezištně pomoci handicapovaným lidem a podpořit tuto výborně připravenou akci!!!
Mgr. Ivana Písařová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.