Příběhy bezpráví

9. ročníky se pod vedením Mgr. Evy Vondrkové zapojily v rámci výuky dějepisu do projektu Příběhy bezpráví. Projekt, který organizuje obecně prospěšná společnost Člověk v tísni, je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Cílem tohoto programu je seznámit žáky základních i středních škol s moderní československou historií.

Proto se žáci 9. A a  9. B ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka sešli v přednáškovém sále muzea, kde žáky seznámil s tématem „Normalizace“ Mgr. Libor Svoboda, který pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Poté proběhla filmová projekce dokumentu „Hej Gusto – Z letopisů Máselné Lhoty 1985“. Dokument sleduje příběh studentů Pavla Křivky a Pavla Škody, kteří složili v r. 1985 v reakci na smrt sovětského prezidenta Leonida Brežněva parodickou píseň. Komponovali ji na hudbu Rybovy České mše vánoční. Oba byli pak odsouzeni za podvracení republiky a za pobuřování. Následovala beseda s jindřichohradeckým pamětníkem Jaroslavem Havlíkem, který zajímavě vyprávěl žákům o tom, jak byl od konce 70. let sledován StB (signální svazek Hřbitov) a o své emigrace v r. 1982.

 

Reflexe žáků:

Dne 14. listopadu 2012 jsme měli tu čest setkat se s pamětníkem Jaroslavem Havlíkem, který byl sledován StB. Byl obviněn z poslouchání zakázané hudby a kvůli dlouhým vlasům a nevhodnému oblékání, které režimu nevyhovovaly. Avšak než byl zatčen, roku 1982 emigroval do Německa.

Dále jsme zhlédli film o studentské recesi s názvem „Hej Gusto“. Tento film pojednával o tom, jak byli odsouzeni dva studenti za to, že zparodovali Rybovu Českou mši vánoční.

Celkově se mi líbil jak film, tak beseda s pamětníkem a rád bych si takovou akci zopakoval.

                                                                        Petr Kubičko

Jaroslav HavlíkJaroslav Havlík, Mgr. Libor Svoboda9. třídy